جملات کوتاه موفقیت

جملات کوتاه موفقیت ، جملات کوتاه موفقیت در زندگی ، جملات کوتاه موفقیت از بزرگان

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد جملات کوتاه موفقیت صحبت کنمی.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

جملات کوتاه موفقیت

موفقیت نهایت و شکست نابودی نیست! این شجاعت ادامه دادن است که ارزشمند است.

(چرچیل)

به دنبال پول نروید، به دنبال عشق خود بروید.

موفقیت یعنی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق و انگیزه!

من موفقیتم را مدیون گوش دادن به نصیحت های دیگران و سپس دقیقا انجام دادن کاری مخالف آن هستم!

اجازه ندهید ترس از شکست بیشتر از هیجانتان برای موفقیت شود!

جملات کوتاه موفقیتی

به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی، همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده اى.

موفقیت با اقدام گره خورده است. افراد موفق به جلو رفتن ادامه می دهند، اشتباه می کند اما بی خیال نمی شوند.

اگر واقعا بخواهید کاری را انجام دهید راهش را و اگر نخواهید آن را انجام دهید، بهانه اش را پیدا می کنید.

من نمیدانم فرمول موفقیت چیست. اما فرمول شکست این است که بخواهید همه را از خود راضی نگه دارید.

موفقیت کلید شادی نیست شادی کلید موفقیت است. اگر عاشق کاری که انجام می دهید باشید، شما موفق خواهید شد.

هفت بار زمین بخور و هشت بار بلند شو!

جملات کوتاه موفقیت انگلیسی

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است. (شکسپیر)

اگر واقع بینانه نگاه کنید، بیشتر موفقیت های یک شبه زمان زیادی طول کشیده اند.

راه شروع کردن این است که حرف زدن را متوقف کنید و انجام دادن را شروع کنید!

فرد موفق، انسانی معمولی است با تمرکزی مانند لیزر!

رازی برای موفقیت وجود ندارد، موفقیت حاصل آمادگی، سخت کوشی و یادگیری از شکست هاست.

جملات کوتاه موفقیت آمیز

به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. (جان ماکسول)

تفاوت بین چیزی که هستید و چیزی که می خواهید باشید در کاری است که انجام می دهید.

بعضی از مردم رویای موفقیت را دارند، در حالی که دیگران بیدار می شوند و برای موفقیت تلاش می کنند!

اگر می توانید تصورش کنید، می توانید انجامش دهید.

برای موفقیت، در ابتدا ما باید باور کنیم که می توانیم.

راز موفقیت این است که کارهای عادی را به شکلی غیر عادی خوب انجام دهید.

اکر کارتان را بدون اینکه به شما چیزی پرداخت کنند انجام می دهید، بدانید که در مسیر موفقیت قرار دارید!

جملات کوتاه موفقیت در زندگی

صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست .

جملات کوتاه موفقیت به انگلیسی

خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی کنید از خودتان بهتر شوید .

جملات کوتاه موفقیت تحصیلی

جاده شکست و جاده موفقیت تقریبا مانند هم هستند.

(کالین دیویس)

جملات کوتاه موفقیت درسی

بهتر است در اصل بودن شکست بخورید تا در تقلید از دیگران برنده شوید!

(هرمان ملویل)

جملات کوتاه موفقیت از بزرگان

موقعیت ها اتفاق نمی افتند، شما آن ها را به وجود می آورید.

(Chris Grosser)

جملات کوتاه موفقیت به زبان انگلیسی

موفقیت معمولا نصیب افرادی می شود که سرشان شلوغ تر از آن است تا به دنبالش بگردند.

(هنری دیوید ثورو)

جمله کوتاه موفقیت انگلیسی

از رها کردن چیزهای خوب، برای رسیدن به عالی نترسید!

جملات کوتاه درباره موفقیت به انگلیسی

من متوجه شده ام که هر چه سخت تر کار و تلاش می کنم، خوش شانس تر هم می شوم.

جملات کوتاه انگلیسی درباره موفقیت

دو دسته از افراد هستند که به شما خواهند گفت نمی توانید کاری در این دنیا انجام دهید. آن هایی که می ترسند خودشان امتحان کنند و آن هایی که می ترسند شما موفق شوید.

جملات کوتاه انگلیسی برای موفقیت

افراد موفق کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق قصد انجامشان را ندارند! آرزو نکنید که ساده تر بود، آرزو کنید که شما بهتر می بودید!

جملات کوتاه انگلیسی درباره ی موفقیت

سعی کنید مرد ارزش ها باشید تا مرد موفقیت ها!

جمله کوتاه موفقیت آمیز

در رندگی مهم نیست به کجا می رویم، مهم آن است که با چه کسی سفر میکنید

جملات کوتاه موفقیت زندگی

هرساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید .

جمله کوتاه درباره موفقیت به انگلیسی

آرزوهای زندگیمان را به اهداف زندگیمان تبدیل کنیم تا برای رسیدن به آنها تلاش کنیم نه اینکه فقط دعا کنیم !!